İleri İtaat Eğitimi

İleri itaat eğitimi çoğunlukla spor ve iş köpekleri için verilmesi tercih edilen bir eğitimdir. İleri itaat eğitimi sırasında köpeklerden tüm becerilerini ve zekalarını kullanmaları beklenir. İleri itaat eğitimi verildiğinde köpekler özgür ve bağımsızken de verilen komutları uygular. Eğitim verilecek olan köpeğin ırkına göre eğitim süresi değişiklik gösterir. Düzenli olarak eğitim yapıldığı takdirde ortalama 45 günlük süreçte ileri itaat eğitimi tamamlanabilir. Temel itaat eğitimine göre daha uzun süren bir eğitim süreci vardır. Her ırk için uygun bir eğitim türü değildir. Ancak bu eğitimin verildiği köpekler de daha profesyonel bir yaşam sürmeye başlarlar.

İleri İtaat Eğitiminin Önemi

İleri itaat eğitiminin amacı; köpeklerin beraber yaşadıkları insanlar ve diğer canlılar ile kuvvetli bir iletişim içerisinde daha sağlıklı olmasıdır. Saldırganlık, huysuzluk ve devamlı gereksiz havlama gibi istenmeyen davranışlar ileri itaat eğitimi ile son bulabilir. Sosyal hayatlarının daha sağlıklı olmasını sağlayan bir eğitimdir. Aynı zamanda ileri itaat eğitimi ile öğrendikleri gel komutu sayesinde dışarıda kaybolmazlar ve bu sayede zarar görme riskleri de azaltılmış olur. Eğitimlerini tamamladıklarında daha arkadaş canlısı ve uyumlu köpekler olurlar. Bu nedenle beraber yaşadıkları insanlar daha etkili iletişim kurabilirler.

İleri İtaat Eğitimi Verilecek Doğru Zaman

İleri itaat eğitimine başlamak için ideal zaman, köpeğin cinsine ve karakter yapısına göre değişiklik gösterir. Ancak eğitimlere yavruluk dönemindeyken başlanması, daha kolay sonuç alınmasını sağlar. Aynı zamanda temel itaat eğitimi verildikten sonra ara vermeden ileri itaat eğitimine başlanılır ise, köpeğin daha başarılı ve uyumlu olduğu görülebilir. 4 aylık olduktan sonra ileri itaat eğitimi verilmeye başlanabilir. Temel itaat eğitimini başarı ile tamamlamamış olan bir köpeğe ileri itaat eğitimi verilmemelidir.

İleri İtaat Eğitiminde Verilen Komutlar

İleri itaat eğitimi komutları ile temel itaat eğitimi komutları aynıdır. İleri itaat eğitiminde sadece birkaç ek komut daha öğretilir. Ancak ileri itaat eğitiminin temel itaat eğitiminden en büyük farkı, ileri itaat eğitiminin tasmasız şekilde verilmesidir. İleri itaat eğitimi aldıktan sonra köpekler hareket özgürlükleri kısıtlanmadan komutları yerine getirirler. Ayrıca beklemeleri için komut verildiğinde, bekleme süreleri temel itaat eğitimi sonrasındakine göre daha uzun olur. İleri itaat eğitimindeki komutlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Takip: Tasmasız bir şekilde eğitmeninin sol tarafından onunla beraber yürümeye başlamasını sağlayan komuttur.
  • Otur: Eğitmeninin yanında olmasa dahi otur komutunu duyduğunda oturur.
  • Yat: Eğitmeninden uzakta olsa bile yat komutu ile beraber başka bir komut alana kadar yatar.
  • Gel: Eğitmeninden ne kadar uzakta olsa bile komutu duyduğunda yanına gelir. Temel itaat eğitimi kapsamında verilmeyen, köpeklerin ileri itaat eğitiminde yeni öğrenecekleri bir komuttur.
  • Bekle: Yat ve otur komutlarından sonra bekle komutu verildiğinde, bir sonraki komut gelene kadar köpek olduğu yerde mevcut pozisyonunda bekler. Bekleme süresi de eğitim kapsamında uzatılabilir.

İleri İtaat Eğitiminin Uygulanma Süreci

İleri itaat eğitimi vermek için profesyonel bir eğitmenden yardım alınması daha doğrudur. Temel itaat eğitimine göre daha zor bir eğitim olmasına ek olarak tasmasız ve serbest şekilde verilir. Temel itaat eğitiminde öğrenilmiş olan komutlar, ileri itaat eğitimi kapsamında tasmasız şekilde yerine getirilir. Komutların net ve kararlı şekilde verilmesi gereklidir. Aynı zamanda bu süreçte köpeğin güveni kaybedilmemeli ve sevgi dolu bir yaklaşım içerisinde olunması gereklidir. İleri itaat eğitiminin verilebilmesi için köpeğin cinsinin bu eğitime uygun olması gereklidir. Bazı köpek cinsleri oldukça inatçıdırlar ve itaat eğitimi için de uygun değillerdir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir